Hotline: 0982 131312

Một số thế đánh 1 băng và cup băng căn bản

2016-06-09 03:37:48

Bài viết này là một số lý thuyết cùng với từng trường hợp cúp băng, 1 băng căn bản cho các bạn tự tin và có khả năng đánh trúng khi gặp những thế bi này.

Bài viết này là một số lý thuyết cùng với từng trường hợp cúp băng, 1 băng căn bản cho các bạn tự tin và có khả năng đánh trúng khi gặp những thế bi này.

Thêm nữa là ở một số thế 1 băng/cúp băng căn bản (cũng trùng hợp là thế dò gà hay tương tự) do các bạn ở sơ cấp thiếu tự tin ở 1 băng/cúp băng dẫn đến chọn đánh dò gà và kết quả là tan bi. Thay vì đó nếu đánh 1 băng/cúp băng sẽ giúp gom bi cho cơ tiếp theo. Hi vọng bài viết này sẽ giúp được các bạn ít nhiều.

Những điểm cần lưu ý trước khi bắt đầu

1. Sẽ áp dụng rất nhiều qui tắc 30°. Nếu bạn chưa biết về qui tắc này thì hãy xem topic về qui tắc 30° trước khi đọc tiếp

2. Hãy tham khảo qui trình ra cơ căn bản ở topic về Retro để đảm bảo khi ra cơ mũi cơ của bạn đánh trúng bi chủ ở điểm đã nhắm. Thật vô nghĩa nếu bạn thọc cơ không trúng điểm mà mình đã nhắm đánh (dù cho có trúng đi nữa thì đó vẫn là rùa thôi)

3. Đừng đánh nếu bạn chưa biết mình nên đánh như thế nào và kết quả sau khi đánh sẽ ra sao

4. Khi thọc cơ luôn lùa mũi cơ thêm ra trước 1 chút (áp dụng hầu hết cho tất cả các cú đánh). Điều này giúp cho ápphê của bạn luôn ổn định

Cùng 1 thế bi đánh lùa cơ ra trước và đánh khựng cơ lại sẽ cho ra épphê khác nhau. Nếu bạn ra cơ lung tung không để ý mà lúc khựng lúc lùa tới, cùng 1 thế bi kết quả lúc này lúc khác rất khó để ổn định cảm giác đánh.

Giải thích về epphe

Tác dụng của epphê khi chạm băng

Một lưu ý rất quan trọng nữa là hình căn bản. Hình căn bản là hình mà bạn sẽ dựa trên đó để tính toán để Epphê như thế nào cho phù hợp.

Áp dụng vào 1 băng và cup băng

 

Trường hợp góc a quá lớn (do bi chủ tạo góc quá rộng) b - a ra âm, ta phải để epphê nghịch. Épphê nghịch tương ứng với góc âm b - a.

Ngoài áp dụng qui tắc 30độ kết hợp epphê các bạn cũng có thể áp dụng qui tắc 90độ kết hợp epphê. Tuy nhiên qui tắc 90độ khó hơn và phải đòi hỏi xử lý bi chủ khéo léo hơn rất nhiều. Hãy tham khảo qui tắc 90độ để biết nó và áp dụng nó khi cần. Sẽ giúp ích bạn rất nhiều. Đây chỉ là lý thuyết. Thực tế có thể sai lệch do góc ra dưới tác dụng epphê khác nhau một chút đối với từng bàn, từng người. Cần điều chỉnh cho phù hợp

Đặt mua ngay