Email: billiardshoanthuy@gmail.com
Hotline: 0982 131312
Địa chỉ: Thôn Mụ - Lạc Đạo - Văn Lâm - Hưng Yên
Ấn xem trang Facebook

Có thể bạn chưa biết: Luật thi đấu bida lỗ 15 bi xoay vòng (P1)

Bida lỗ 15 bi xoay được áp dụng khá phổ biến trong các cuộc thi đấu tại nước ta. Bài viết sau sẽ giúp bạn hiểu về luật thi đấu.

Xem thêm: 

>>>  Mua bàn bi a 2021

>>>  Quảng cáo bi a

I. Mục tiêu trận đấu

Nội dung bida lỗ 15 bi xoay vòng được đánh 15 bi mục tiêu đánh số từ 1 đến 15 và 1 bi cái. Trong mỗi cú đánh bi cái phải chạm bi mục tiêu có đánh số nhỏ nhất trên bàn, nhưng bi vào lỗ không cần phải theo thứ tự trên. Bất cứ mục tiêu nào được đưa vào lỗ bởi 1 cú đánh hợp lệ đều được tính.

Nếu một cơ thủ bi a đánh bi mục tiêu vào lỗ một cách hợp lệ, cơ thủ đó sẽ thực hiện cú đánh và tiếp tục cho tới khi đánh trượt, phạm lỗi hay thắng ván đấu khi đạt được 61 điểm (hoặc hơn nữa).

Sau cú đánh trượt của cơ thủ đi trước, cơ thủ tiếp theo phải bắt đầu lượt cơ của mình từ vị trí các bi để lại trên bàn. Nhưng sau bất cứ lỗi nào của cơ thủ đi trước có quyền chọn:

– Tiếp tục đánh với vị trí các bi do cơ thủ trước để lại.

– Đặt bi có chỉ số nhỏ nhất tại điểm cuối bàn và bắt đầu lượt cơ của mình với bi cái trong tay và ở sau lằn ngang đầu bàn.

Cơ thủ không cần phải gọi bất cứ cú đánh nào. Một trận đấu được kết thúc khi một cơ thủ thắng đủ số ván theo quy định.

II. Ghi điểm

Mỗi bi mục tiêu được đưa vào lỗ hợp lệ được tính điểm như giá trị của bi mục tiêu đó. Ván đấu kết thúc khi một cơ thủ đạt được 61 điểm (hoặc hơn nữa). Nếu cả hai cơ thủ đều đạt được 60 điểm sau khi tất cả 15 bi mục tiêu trên bàn bi a đã vào lỗ thì ván đấu đó được xem như là hoà và sẽ tiến hành đánh lại, đấu thủ đánh bi mục tiêu cuối cùng để gỡ hoà sẽ khai cuộc ở ván đánh lại.

III. Xếp bi

15 bi mục tiêu được xếp trong khuôn tam giác với bi số 1 nằm ở đỉnh của tam giác trên điểm cuối bàn và các bi mục tiêu khác được xếp thứ tự (như hình) ván đấu sẽ bắt đầu với bi cái trong tay sau lằn ngang đầu bàn.

IV. Cú đánh khai cuộc hợp lệ

Cơ thủ khai cuộc phải đánh bi cái chạm bi số 1 đầu tiên và cú khai cuộc hợp lệ khi: đưa được bi vào lỗ hay có ít nhất 4 bi mục tiêu khác chạm băng.

Nếu bi cái vào lỗ hoặc rơi khỏi bàn hay không đạt được những yêu cầu trên thì xem như là phạm lỗi và cơ thủ tiếp theo có bi cái trong tay sau lằn ngang đầu bàn.

Trong cú đánh khai cuộc, nếu bi mục tiêu rơi khỏi bàn, đó là lỗi và cơ thủ tiếp theo sẽ được chọn và tất cả bi mục tiêu phải được đặt lại.

V/ Tiến trình của ván đấu

Cơ thủ đưa vào lỗ một hoặc hơn nữa bi mục tiêu trong cú đánh khai cuộc hợp lệ thì tiếp tục đánh cho tới khi đánh trượt, phạm lỗi hay thắng ván.

Nếu cơ thủ đánh trượt hay phạm lỗi thì cơ thủ tiếp theo sẽ bắt đầu lượt cơ của mình và tiếp tục đánh cho tới khi đánh trượt, phạm lỗi hay thắng ván.

Ván đấu kết thúc khi 1 đấu thủ đạt được 61 điểm hay hơn nữa hoặc bị truất quyền thi đấu do vi phạm lỗi nặng.

VI. Chạm bi mục tiêu không đúng luật

Nếu bi mục tiêu đầu tiên mà bi cái tiếp xúc không phải là bi có chỉ số nhỏ nhất trên bàn thì đó là phạm lỗi.

VII. Bi không chạm băng

Sau khi bi cái chạm bi mục tiêu mà không có bi mục tiêu vào lỗ hay không làm cho bi cái hoặc bất kỳ bi mục tiêu nào chạm băng thì đó là phạm lỗi.

TAGS:

Xem thêm

0982 131312