Email: billiardshoanthuy@gmail.com
Hotline: 0982 131312
Địa chỉ: Thôn Mụ - Lạc Đạo - Văn Lâm - Hưng Yên
Ấn xem trang Facebook

Những quy định chung với bộ môn bida lỗ (P2)

Trong phần 2 chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những quy định chung với bộ môn bida lỗ bạn nhé.

15/ Hoàn thành cú đánh

Một cú đánh không được coi là đã hoàn thành (và vì thế không được tính) nếu tất cả các bi chưa ở trạng thái tĩnh sau cú đánh (bi xoay tròn cũng coi là động).

16/ Định nghĩa lằn ngang đầu bàn

Khu vực ở phía sau lằn ngang đầu bàn không bao gồm cả lằn ngang đầu bàn. Vì vậy nếu một bi mục tiêu nằm ở giữa lằn ngang đầu bàn vẫn được đánh khi quy định đặc biệt của từng nội dung yêu cầu đấu thủ phải đánh bi nằm sau lằn ngang đầu bàn. Tương tự như vậy, khi đặt bi cái ở sau lằn ngang đầu bàn (cầm bi cái trong tay trước lằn ngang đầu bàn) thì không được đặt bi trực tiếp lên lằn ngang đầu bàn mà phải đặt sau nó.

17/ Quy định chung, tất cả các lỗi

Dù quy định phạt ở các nội dung là khác nhau, quy định sau áp dụng đối với tất cả các lỗi.

  • Đấu thủ bị mất lượt.
  • Nếu cú đánh không được tính thì bất cứ bi nào rơi vào lỗ cũng không được tính điểm.
  • Bi được xếp lại trên bàn tuỳ theo quy định của từng nội dung.

18/ Không chạm bi mục tiêu

Trong cú đánh nếu bi cái không chạm bi mục tiêu trước tiên thì bị coi là lỗi. Đánh không chạm bi thì không coi là đánh trúng bi đó.

19/ Cú đánh hợp lệ

Trừ những quy định trong từng nội dung cụ thể, đấu thủ phải làm cho bi cái chạm vào bi mục tiêu và sau đó:

  • Đưa bi có đánh số vào lỗ
  • Làm cho bi cái hay bất cứ bi có đánh số nào chạm băng.

Không đáp ứng được những yêu cầu đó là lỗi.

20/ Lỗi bi cái

Nếu trong cú đánh đấu thủ làm bi cái rơi vào lỗ thì đó là lỗi. Nếu bi cái chạm vào bi đã rơi vào lỗ (ví dụ như trong lỗ đầy bi mục tiêu) thì cũng coi là lỗi.

21/ Các lỗi chạm bi

Khi đấu thủ chạm hay có bất cứ tiếp xúc nào (bằng thân thể, trang phục, phấn, gậy đỡ, cán gậy…) với bi cái trong cuộc, hay bi mục tiêu trong cuộc thì đều bị coi là lỗi. Trừ trường hợp đầu gậy (gắn chặt với cán gậy) được chạm vào bi cái khi thực hiện cú đánh hợp lệ. Trong trận đấu có trọng tài điều khiển, bất cứ bi mục tiêu nào chuyển động trong khi chạm lỗi đều phải được đặt lại càng gần vị trí cũ càng tốt theo phán quyết của trọng tài và đấu thủ tiếp theo không được xếp lại (xem Điều 16).

22/ Lỗi đặt bi

Khi cầm bi cái trong tay mà bi cái chạm vào bất cứ mục tiêu nào cũng coi là lỗi.

23/ Lỗi đánh hai lần

Nếu trước khi đánh bi cái đã chạm vào bi mục tiêu cần chạm thì đấu thủ có thể đánh về hướng đó miễn là phải thực hiện cú đánh bình thường. Nếu trong một cú đánh đầu gậy đánh vào bi cái hơn một lần, hay nếu đầu gậy chạm vào bi cái ngay khi hoặc sau khi bi cái chạm bi mục tiêu khác thì cú đánh đó là lỗi (xem Điều 20 về phân xử những cú đánh này). Nếu bi thứ ba ở gần đó thì cần chú ý để không phạm phải lỗi theo quy định trong phần đầu của điều này.

24/ Cú đẩy bi

Nếu dùng đầu gậy để đẩy bi, tạo tiếp xúc lâu hơn khoảnh khắc nếu thực hiện cú đánh, thì bị coi là lỗi (những cú đánh như vậy thường được coi là cú đẩy bi).

25/ Các lỗi trách nhiệm của đấu thủ

Đấu thủ phải chịu trách nhiệm về phấn, gậy, file và các đồ vật khác hay các thiết bị mà đấu thủ đó mang theo, sử dụng hay để gần bàn. Ví dụ: Nếu đấu thủ làm rơi mẩu phấn, làm tung đầu gậy đỡ kỹ thuật thì sẽ phải chịu lỗi như để một vật tiếp xúc với bi mục tiêu trong cuộc (hay chỉ đối với bi cái nếu không có trọng tài nào điều khiển suốt trận đấu).

26/ Bi nảy lên không hợp lệ

Nếu đấu thủ đánh vào phần dưới của bi để bi nảy lên khỏi mặt bàn nhảy qua bi thì bị coi là lỗi. Đôi khi do vô tình bi nảy lên như vậy thì có thể không coi là lỗi nhưng cũng có thể tính lỗi nếu phần đầu bịt sắt của gậy hay tay cầm chạm vào bi cái khi đánh bi.

27/ Cú đánh làm nảy bi

Trừ những quy định khác trong luật của từng nội dung, nếu đấu thủ nâng cao đầu gậy khi đánh bi cái làm bi cái nhảy khỏi mặt bàn rồi lại xuống mặt bàn thì không bị coi là lỗi. Khi đánh cú nảy bi mà đánh trượt thì bị coi là lỗi.

28/ Bi nảy ra khỏi bàn

Sau cú đánh nếu bi nằm lại ở bất cứ chỗ nào không phải là mặt bàn (trên thành bàn, sàn nhà…) đều coi là nảy ra khỏi bàn. Bi có thể nảy lên trên thành bàn hay rãnh của bàn khi đang trong cuộc sẽ không bị coi là bi này ra khỏi bàn nếu bi đó tự nảy lại mặt bàn mà không chạm vào bất cứ thứ gì không phải là một phần của bàn. Bàn sẽ gồm cả rìa gắn vào bàn. 

Những bi đập hay chạm vào bất cứ phần nào không thuộc bàn như: Giá treo đèn, phấn để trên thành bàn hay đỉnh băng… sẽ bị coi là bi nảy khỏi bàn kể cả khi nó nảy lại vào mặt bàn.

Nếu một bi mục tiêu tự rơi vào lỗ như thể đấu thủ đánh vào đó, làm cho bi cái lăn qua vị trí cũ của bi mục tiêu đó và không thể chạm vào bi mục tiêu, thì bi cái và bi mục tiêu được đặt lại vị trí ban đầu trước khi đánh và đấu thủ đánh lại. Bất cứ bi mục tiêu nào cản đường bi sẽ được đặt lại vị trí ban đầu trước khi đấu thủ đánh lại.

29/ Quy định riêng đối với lỗi phạt

Khi đấu thủ đánh bi cái trong cuộc không phải là đầu gậy mà bằng bất cứ vật gì (ví dụ như gậy, đầu nhọn…). Những cú đánh này tự động là lỗi theo quy định của Điều 19 nếu trọng tài nhận định là lỗi cố ý thì đấu thủ sẽ bị cảnh cáo một lần, khi phạm luật lần thứ hai sẽ bị xử thua và cho ngừng trận đấu.

30/ Chỉ phạt 1 lỗi

Trừ trường hợp từng nội dung có quy định khác, mỗi lượt đánh của đấu thủ chỉ phạt một lỗi, nếu có lỗi khác thì lỗi nào nặng hơn sẽ phạt lỗi đó.

TAGS:

Thẻ:

Xem thêm

0982 131312